کوه زرد اردل

اردل-کوهنوردی-خلیلی اردلیاردل با تو جه به اینکه در دامنه کوه واقع شد ه محل مناسبی برای سنگ نوردی و کوهنوردی می باشد

فیروزخلیلی اردلی ; ٩:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٩/٢٥

اردل=--تصاویرکوهنوردی----فیرزخلیلی اردلی

کوهنوردی کوهنوردی فرهنگیان   

سنگ نوردی

اردل-

فیروزخلیلی اردلی ; ۸:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٩/٢٠